تورو خدا یکی راهنماییم کنه ماهی فایترم باله اش خورد خورد شده طوری که یه طرفش دیگه باله اش نیست
به سختی تو آب تکون میخوره
کسی که بهم داده بودش می گفت از املاح اب استفاده می کنه غذا نمیخوره واسه همین الان ۳ ۴ ماهه بهش غذا ندادم الانم واسش یه غذایی گرفتم فروشنده گفت کرمه اونم نخورد خیلی بی حاله فروشنده گفت بال خوره گرفته یه محلول ضد قارچ ابی داد بریزم تو تنگش
توی یه تنگ گرد گذاشتمش اندازه متوسط
چیکار کنم نمیره؟