سلام
گربه من مریض شده از دهانش بوی بد میاد حوصله نداره و غذا هم نمیخوره من با سرنگ بهش غذا میدم ولی بعد خوردن غذا سخت نفس می کشه چیکار کنم ؟؟؟