سلام.یک شقایق سبا خریدم هیچ اطلاعاتی از ان ندارم عکسش را میفرستم زنده یا مرده بودن ان را مشخص کنید.اگر زنده است راهنمایی کنید.ممنون