۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): در ادامه رسیدگی به پرونده زنده گیری یک توله یوزپلنگ ایرانی و در جریان تحقیقات مراجع قضایی و انتظامی عامل اصلی زنده گیری توله یوزپلنگ از طبیعت شناسایی گردید.

دیماه سال گذشته گروهی از قاچاقچیان حیات وحش که یک توله یوزپلنگ را از زیستگاه طبیعی جدا و به تهران منتقل کرده بودند با تلاش نیروهای یگان محیط زیست و پلیس امنیت استان تهران شناسایی شدند.
(جزئیات کامل شناسایی و دستگیری متهمان)
فرمانده یگان محیط زیست استان تهران در این باره گفت: پس از این ماجرا چهار متهم در رابطه با این پرونده به دادسرای ناحیه ۱۹ تهران معرفی و پس از صدور قرار وثیقه تحقیقات قضایی از متهمین آغاز شد.

نقی میرزاکریمی اظهار داشت: متهمین همگی در جریان انتقال، نگهداری و خرید و فروش توله یوزپلنگ دست داشته اند اما هیچیک عامل اصلی زنده گیری یوزپلنگ از طبیعت را معرفی نکرده و هر کدام تنها خرید یوزپلنگ از دیگری را قبول داشتند.

جهت شناسایی عامل اصلی زنده گیری یوزپلنگ از طبیعت، اولین متهم دستگیر شده به نام (ب) که حلقه نخست نقل و انتقال توله یوزپلنگ نیز بود تحت بازجویی قرار گرفت و ادعا نمود توله یوز را تعدادی از افراد محلی ساکن شهرستان جاجرم در استان خراسان شمالی از منطقه میاندشت زنده گیری نموده و پس از انتقال به تهران به وی فروخته اند.

با ارسال نیابت قضایی به دادگستری شهرستان جاجرم، تحقیقات گسترده ای توسط مرجع قضایی و حراست سازمان محیط زیست جهت شناسایی عاملین زنده گیری توله یوزپلنگ آغاز شد.

افرادی که (ب) بعنوان عاملین زنده گیری یوز معرفی کرده بود به دادسرا احضار و تحت بازپرسی قرار گرفتند اما هیچیک اتهام وارده را قبول نداشتند.
پس از تکمیل تحقیقات در جاجرم، پرونده مجددا به دادسرای ناحیه ۱۹ تهران ارسال و تحقیقات از (ب) و افرادی که در جاجرم توسط وی معرفی شده بودند توسط پلیس امنیت و یگان محیط زیست استان تهران ادامه یافت.

هنگامیکه (ب) با افراد محلی که ادعا می نمود یوز را از آنها گرفته است مواجه و روبرو شد نهایتا اعتراف نمود که زنده گیری یوز از طبیعت توسط خودش انجام شده است.
(ب) اهل شهرستان جاجرم ولی ساکن تهران است. این متهم با آشنایی قبلی که از منطقه داشته شخصا توله یوز را زنده گیری نموده و پس از انتقال به تهران با دریافت مبلغی حدود ۳۰ میلیون تومان به سایر متهمان پرونده فروخته بود.

پس از شناسایی عامل اصلی زنده گیری توله یوزپلنگ از طبیعت، مراحل بازپرسی به اتمام رسیده و با تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده با چهار متهم (ب)، (م) (ک) و (ف) جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه ارسال خواهد شد.

هر چهار متهم در جریان زنده گیری، انتقال به تهران، خرید و فروش و نگهداری توله یوزپلنگ دست داشته و از بابت جرایم مذکور محاکمه خواهند شد.

فرمانده یگان محیط زیست استان تهران در مورد اینکه آیا یک محیطبان در این ماجرا نقش داشته است؟ گفت: یکی از محیطبانان خراسان شمالی در این رابطه مظنون به همکاری با متهمین بود که در جریان تحقیقات صورت گرفته توسط پلیس امنیت و مقام قضایی به طور قطع مشخص شد که محیطبان هیچ جرمی مرتکب نشده و کوچکترین دخالتی در این اقدام مجرمانه نداشته است.