تهران- ایرنا- سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: تفاهم نامه مشترکی با هدف حفاظت بیشتر و بهره برداری پایدار از انواع گونه های جانوران سمی میان این سازمان و موسسه واکسن و سرم سازی رازی منعقد شده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، این تفاهم نامه به امضای حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و علی اسحاقی رییس موسسه واکسن و سرم سازی رازی رسیده است.


این سند همکاری در 10 ماده و سه پیوست ضمیمه شامل دستورالعمل اجرایی نمونه گیری، سم گیری و رهاسازی در محل زیست جانوران سمی، دستورالعمل انتفاعی صدور مجوز شکار مارهای سمی و فرم شکار مارهای سمی به منظور ثبت جزییات فعالیت نمونه گیران و تایید کارشناسان مربوطه تهیه و تنظیم شده است.

ظهرابی در ابتدای مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به کاهش جمعیت حیات وحش کشور ازجمله خزندگان و مارهای سمی در سال های اخیر و لزوم حفاظت و مدیریت صحیح از این گونه ها بر اساس قوانین و مقررات سازمان، هدف اصلی از انعقاد این تفاهم نامه را هماهنگی بین دو دستگاه اجرایی در راستای بهره برداری پایدار برشمرد.

همچنین اسحاقی ضمن استقبال از این موضوع و تاکید بر اهمیت تهیه و تولید پادزهر در کشور و تامین سلامت آحاد جامعه، آمادگی همکاران آن مؤسسه را برای پیشبرد اهداف این تفاهم نامه اعلام کرد.
سیدمجید خرازیان مقدم مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آب های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست، استفاده از ظرفیت های دو دستگاه در راستای تحقق همزمان برداشت صحیح و پایدار و حفاظت از تنوع زیستی با تاکید بر جانوران سمی را از جمله اهداف این تفاهم نامه برشمرد.

وی افزود: اجرای برنامه های تحقیقاتی و مطالعاتی مشترک ازجمله طرح تکثیر و پرورش مارهای سمی در محیط اسارت به منظور تقویت جمعیت طبیعی کاهش یافته و جایگزینی سم گیری از گونه های وحشی با گونه های پرورش یافته در اسارت از دیگر اقداماتی است که در این تفاهم نامه آمده و مقرر شد توسط موسسه رازی به مرحله اجرا درآید.

همچنین علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ رسمی فهرست نمونه گیران مارهای سمی و سهمیه هر یک از آنها در سال 97-96 در اسفندماه سال گذشته به تفکیک نوع و تعداد گونه ها برای تک تک نمونه گیران، اظهار داشت: این ابلاغیه پس از پیشنهاد موسسه رازی و با توجه به درخواست وزارت بهداشت برای تولید پادزهر مارهای سمی برای سال 1397 توسط همکاران دفتر حیات وحش سازمان تنظیم و نهایی شد.

مسعود ابراهیم تهرانی رئیس بخش خزندگان و دوزیستان دفتر حیات وحش سازمان نیز اظهار امیدواری کرد که با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار طرفین برای سهولت و پیشبرد بهتر موضوعات مرتبط با تفاهم نامه و نظارت دقیق بر اجرای مفاد این تفاهم نامه با همکاری و همدلی طرفین، بتوان ضمن رفع موانع و مشکلات گذشته، از ظرفیت و توان علمی و عملی کارشناسی موجود در دو دستگاه بهره مند شد.

تهرانی تاکید کرد: با توجه به آمار گزش سالیانه جانوران زهرآگین (مار و عقرب) در کشور، نیازسنجی واقعی برای تولید پادزهر صورت گیرد تا بر اساس آن هر یک از دستگاه های مرتبط ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه رازی نیز در چارچوب وظایف قانونی تعریف شده و به دور از هرگونه تنش و اختلاف به انجام وظایف مربوطه خود بپردازند.

تفاهم نامه قبلی بین سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه سرم سازی رازی به مدت پنج سال از دی ماه سال 1389 منعقد شده بود که با توجه به مشکلات و موانع موجود، تفاهم نامه حاضر تهیه و مورد موافقت طرفین قرار گرفت.