سلام من یه ماهی فایتر کوچیک دارم

یه دو روزه که باله هاش به هم چسبیدن و غذا هم نمیخوره لطفا کمک کنین این ماهیو خعلی دوست دارم