ایرنا - بیرجند - 20 قطعه پرنده باکلان که در تالاب نمکی در 30 کیلومتری طبس گرفتار شده بودند با کمک محیط بانان به سد آب شیرین دره بید طبس منتقل و رهاسازی شدند.