همدان - رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست هامدان گفت: فروشنده یک قلاده گرگ در فضای مجازی توسط شناسایی و دستگیری حفاظت محیط زیست شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری و به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست همدان، عزیز قیاسی بیان کرد: یک متهم به فروش یک قلاده گرگ در منطقه حراثی شهرستان حمدان دستگیر شد.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست هامدان افزود: این فرد در فضای مجازی اقدام به فروش یک گرگ کرد که در عملیات توسط حفاظت محیط زیست یگان دستگیر شد و به دادگاه رسیدگی به هامدان معرفی شد.
قیاسی بیان کرد: بر اساس قانون شکار و حمل و نقل، عرضه، فروش و صدور حیوانات وحشی زنده و یا کشته و اجزای آنها ممنوع و جبران کیفری است.
منبع: پورتال خبر گزاری مهر