یک شرکت آلمانی با الهام از نوعی عنکبوت، رباتی ساخته شده که به یک چرخ چرخ تبدیل شده و با سرعت قابل توجه می تواند افراد را دنبال کند.به گزارش خبرگزاری به نقل از نیواکتسل، یک شرکت فن آوری آلمانی، عنکبوت روباتیک ساخته شده است. این عنکبوت که نام BonicWheelBot نام دارد، دارای 8 پا است که با کمک آنها می تواند راه بروید و به چرخ دنده تبدیل می شود که با سرعت قابل توجه فرد دنبال می کند.
محققان موسسه Festo این ربات با توجه به عنكبوت فلیك فلاك ساخته شده است. این عنکبوت برای جادوگری عجیبش مشهور شده است. عنکبوت معروف در عرب فلورانس زندگی می کند و توانایی فوق العاده ای برای پرتاب و چرخش در هوا دارد. عنکبوت با این شیوه از مهاجمان فرار می کند.
عنکبوت روباتیک به سبک طراحی شده تا نمونه واقعی حرکت کند. نمونه روباتیک دارای 6 پا است که می تواند در مسیرهای سنگلیخ و ناهموار بالا باشد.
BonicWheelBot به وسیله 15 موتور کوچک حرکت می کند که زیر موصل و بدنه آن قرار گرفته اند. هنوز مشخص نیست شرکت سازنده قصد فروش ربات را داشته یا خیر. اما این شرکت در گذشته لشکری ​​از ربات های الهام گرفته از حیوانات مانند پروانه، دریای عروسی، پنگوئن، کانگورو و شاهزاده ساخته شده است.
منبع:پورتاغل خبرگزاری مهر