به گزارش گروه خواندنی‌های خبرگزاری فارس، «شیر سفید» گونه‌ای نادر از شیر است که تا اواخر قرن نودهم وجود آن را افسانه می‌دانستند، اما آخرین بار این نوع از شیر در آفریقای جنوبی اوایل قرن بیست دیده شد تا به افسانه‌ای بودن این موجود پایان دهد.پس از آن بود که تلاش شد، گونه این نوع شیر حفظ و نژاد آن تکثیر شود


عکس‌های شیر سفیدعکس‌های شیر سفیدعکس‌های شیر سفیدعکس‌های شیر سفیدعکس‌های شیر سفیدعکس‌های شیر سفید

عکس‌های شیر سفید