در صحنه هایی که یادآور داستان حضرت نوح (ع) و کشتی اش هستند، خطوط هوایی جنوب غربی این هفته اقدام زیبایی کرد و کابین یکی از هواپیماهایش را با حیواناتی که در طوفان هوستون یتیم و بی سرپناه شده بودند پر کرد. پناهگاه‌های حیوانات سراسر تگزاس پس از اینکه طوفان هاروی این منطقه را ویران کرد، به حداکثر ظرفیت خود رسیده اند و بسیاری از حیوانات خانگی بی خانمان و ناامید باقی مانده اند. هواپیمایی جنوب غربی با همکاری گروه‌های نجات به ده‌ها حیوان کمک کرده اند که از سیل فرار کنند و از باری که روی دوش پناهگاه‌های حیوانات که امروزه بیش از حد پر شده اند بردارند. بردن حیوانات با هواپیما به کالیفرنیا به معنای واقعی یک عملیات نجات بود. گروه نجات تگزاس تعداد زیادی از سگ‌ها و گربه هایی که قبل از طوفان سرپناه داشتند و حالا جایی برای ماندن نداشته و با خطر مرگ روبرو بودند را به کالیفرنیا انتقال و فرصت زندگی دوباره به آن‌ها داده اند.


منبع:پورتال خبر گذاری برترین ها