تا حالا بیرون از خونه پیش نیومده بود بهش بگم *همونجا بمون* با نشستن مشکلی نداره ولی وقتی بهش میگم همونجا بمون گویا بهش بَر میخوره و زبون نشون میده:/
پ ن: