مشهد - ایرنا- معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اکنون هر هشت گونه شناخته شده گربه سانان در ایران، در این استان زیست می کنند.
محمد عرفانی روز شنبه به مناسبت روز جهانی حیات وحش در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این گونه ها شامل پلنگ، یوزپلنگ آسیایی، گربه شنی، گربه کاراکال، گربه وحشی، گربه سیاه گوش، گربه جنگلی و گربه پالاس است.

وی اظهار کرد: در حوزه مسائل زیست محیطی گونه گربه سانان به عنوان گونه های 'پرچم' و شاخص در جمعیت حیات وحش شناخته می شوند که گویای وضعیت گونه های جانوری و نشانه ای از مطلوبیت گونه های جانوری در منطقه است.

وی گفت: هم اکنون 12 دستگاه دوربین تله ای در مناطق دشتی و کویری استان از حضور و زیست گونه های مختلف جانوری بخصوص گربه سانان مستندسازی می کند.
عرفانی افزود: حضور پلنگ در 20 منطقه زیست محیطی این استان مستندسازی و قطعی شده است.
وی با بیان اینکه رشد 8.7 درصدی جمعیت پستانداران و علفخواران در این استان نشان دهنده وجود طعمه کافی برای گربه سانان است، اظهار کرد: این امر به معنای وجود پوشش گیاهی خوب و افزایش قطعی جمعیت گربه سانان است.

وی گفت: امکان ارائه آمار مشخص و قطعی از تعداد گربه سانان در این استان وجود ندارد و شب زی بودن مهمترین مانع شمارش دقیق و تخمین تعداد گربه سانان است.
خراسان رضوی دارای 42 منطقه تحت حفاظت با مساحت 2،5 میلیون هکتار است که 20 درصد مساحت این استان را تشکیل می دهد.

80 گونه پستاندار، 286 گونه پرنده، 2 گونه دو زیست، 68 گونه خزنده و 24 گونه ماهی در حیات وحش خراسان رضوی زیست می کنند.

12 اسفند ماه روز جهانی حیات وحش نامگذاری شده است.