انواع میکس حبه ای در اوزون ۲ گرمی
تهیه شده از دل گرم گوساله
شماره تماس 09353904046 یونسی
مکان ارومیه قابل ارسال به تمام نقاط کشور