برترین‌ها: وقتی صحبت از پیوند برای زندگی می‌شود، انسان‌ها فکر می‌کنند آن را بهتر از همه می‌فهمند، اما برخی حیوانات می‌توانند به ما درس وفاداری بیاموزند. تک همسری در دنیای حیوانات بسیار نادر است، اما در میان گونه‌های خاصی مشاهده می‌شود. مشخص نیست که حیوانات هم احساس عشق را مثل انسان نسبت به شریک زندگیشان درک می‌کنند یا نه، اما روشن است که در بسیاری گونه ها، تشکیل یک پیوند مادام العمر برای بقا لازم است. دلیل تک همسری آن‌ها هر چه که باشد، می‌توانیم چیزهای زیادی از تعهدی که آن‌ها نسبت به جفتشان دارند یاد بگیریم.
قو، نماد عشق حقیقی


قو‌ها نماد جهانی عشق حقیقی در قلمروی حیوانات هستند. قوها چندین سال یا تمام عمر به جفت خود وفادار می مانند. رمانتیک به نظر می‌رسد، اما قو‌ها بیشتر به خاطر بقا این کار را می‌کنند نه عشق. وقتی زمانی که قو‌ها برای مهاجرت، ایجاد قلمرو، روی تخم خوابیدن و بزرگ کردن جوجه هایشان نیاز دارند را در نظر بگیرید، به نظر می‌رسد آن‌ها زمانی برای جذب یک جفت جدید در هر فصل ندارند.
گرگ‌ها

گرگ‌های قطبی تمام عمر به جفتشان وفادار هستند. گرگ‌ها آن قدر که تصور می‌کنید مستقل نیستند. بیشتر خانواده‌های گرگی درست مثل خانواده انسان‌ها از یک نر، یک ماده و توله هایشان تشکیل می‌شوند. به جز در فصل جفت گیری نرها و ماده‌ها با هم بر گروهشان سلطه دارند.آلباتروس همیشه وفادار

بسیاری از گونه‌های پرندگان تمام عمر یک جفت دارند، اما الباتروس‌ها با یادگیری حرکات پیشرفتهرابطه عاشقانه خود با جفتشان را زنده نگه می‌دارند. آلباتروس‌ها از سنین کودکی یاد می‌گیرند با حرکات و رفتارهای خاصی جفت خود را جذب و اظهار عشق کنند. آن‌ها این حرکات را با الگوهای زیادی انجام دهند اما وقتی یک جفت را انتخاب کنند تمام عمر به او وفادار هستند


میمون دست دراز


میمون‌های دست دراز نزدیک‌ترین بستگان حیوانی ما هستند که تمام عمر با جفتشان می‌مانند. نر‌ها و ماده‌ها نسبتا هم اندازه هستند و به راحتی می‌توانند در کنار یکدیگر استراحت و فعالیت کنند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد ممکن است میمون دست دراز نر با سایر ماده‌ها روابط جنسی داشته باشد، اما به طور کلی جفت‌ها تمام عمر با یکدیگر می‌مانند.


ماهی آنجل فرانسوی، عشق زیر دریا

ماهی آنجل فرانسوی را به ندرت می‌توانید تنها مشاهده کنید. آن‌ها از سنین جوانی پیوند تک همسری نزدیکی تشکیل می‌دهند و سپس همه کارهایشان را در تمام طول عمر با جفتشان انجام می‌دهند. آن‌ها با جفتشان زندگی، سفر و شکار می‌کنند و حتی از قلمروی اقیانوسی خود نسبت به جفت‌های همسایه دفاع می‌کنند.


کبوتر قمری


این پرندگان در تمام عمر به جفت خود وفادار هستند. حتی وفاداری آن‌ها الهام بخش شعر شکسپیر هم بوده است.

موش چمنزار


بیشتر جوندگان به طور طبیعی تک همسری نیستند، اما موش صحرایی چمنزار یک استثناست. آن‌ها یک پیوند مادام العمر با جفتشان تشکیل می‌دهند و با هم زندگی می‌کنند، لانه می‌سازند و از جفتشان حمایت می‌کنند. در واقع آن‌ها اغلب به عنوان مدل روابط تک همسری پایدار در طبیعت شناخته می‌شوند.


موریانه

وقتی صحبت از زوج‌های وفادار حیوانات می‌شود، معمولا موریانه‌ها به ذهنمان نمی‌رسند، اما آن‌ها هم در این دسته قرار می‌گیرند. برخلاف مورچه‌ها که ملکه قبل از مرگش با یک یا چند نر جفت گیری می‌کند، ملکه موریانه‌ها با یک شاه موریانه در تمام عمرش جفت گیری می‌کند. بنابراین کل گروه موریانه‌ها در واقع از یک پدر، یک مادر و هزاران بچه تشکیل شده است.