در استونی ؛
قدیمی ترین چشم دست نخورده حیوانات کشف شددانشمندان بقایای یک حیوان دریایی را کشف کرده اند که حاوی قدیمی ترین چشم دست نخورده دنیا با ۵۳۰ میلیون سال عمر است. این یکی از اشکال اولیه چشم حیواناتی مانند خرچنگ است.

به گزارش
خبرگزاری مهر به نقل از تک تایمز، بقایای فسیل شده یک حیوان دریایی حاوی قدیمی ترین چشم دست نخورده و سالم دنیاست! این کشف به دانشمندان کمک می کند ترکیبات نوین چشم نوین حیوانات را بهتر درک کنند.دانشمندان هنگام بررسی فسیل های سالم این چشم را کشف کردند که به ۵۳۰ میلیون سال قبل تعلق دارد.

جالب آنکه آنها متوجه شدند این فسیل در حقیقت یکی از اشکال اولیه چشم حیواناتی مانند خرچنگ، سنجاقک و زنبور است.
این چشم به یک حیوان دریایی منقرض شده به نام تریلوبیت(نوعی بندپای ساده ساکن دریا) تعلق دارد که ۵۴۱ تا ۲۵۱ میلیون سال قبل در مناطق ساحلی می زیسته است.این فسیل تریلوبیت در استونی کشف شده است.