۱۳ آذر ۱۳۹۶
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): ظهر روز گذشته (یکشنبه ۹۶/۹/۱۲) محیط بانان پارک ملی توران حین گشت زنی در منطقه سه یوزپلنگ آسیایی را مشاهده نموده و موفق شدند از این خانواده ارزشمند تصویر برداری نمایند.
این سه یوزپلنگ یک خانواده شامل مادر و دو توله اش می باشند.

روز یکشنبه ۹۶/۸/۲۸ نیز همین دو محیط بان از یک یوزپلنگ ماده و سه توله اش تصویر برداری کرده بودند. (لینک مرتبط) به درستی مشخص نیست خانواده یوزهای مشاهده شده در تاریخ ۹۶/۹/۱۲ و ۹۶/۸/۲۸ یکی هستند یا دو خانواده متفاوت.

با توجه به فاصله مکانی تصاویر و سن و سال توله ها به نظر می رسد که یک خانواده باشند که در این صورت یکی از توله ها از بین رفته است.