تهران – ایرنا - گروهی از محققان به منظور درک بهتر نحوه زندگی و رشد صخره‌های مرجانی اقدام به ساخت تصاویر سه بعدی از صخره‌های مرجانی سراسر جهان کردند.
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، برای این منظور محققان هرسال به سراغ صخره‌های مرجانی می‌روند و با استفاده از دروبین های زیر آب و تجهیزات غواصی، هزاران عکس از صخره‌ها می‌گیرند. این تصاویر منطقه‌ای به مساحت 1580 متر مربع را پوشش می‌دهند. سپس این عکس ها در آزمایشگاه به هم متصل شده و یک نقشه سه‌بعدی از صخره‌های مرجانی در اختیار می‌گذارند که امکان بازبینی محیط زیست این صخره‌ها را در طول سال‌های مختلف، در دفتر کار محققان فراهم می‌کند.


محققان با بررسی یکی از این صخره‌های مرجانی که در مرجانی که در Palmyra Atoll واقع در هاوایی قرار دارد، اطلاعات جدیدی را به دست آوردند. مرجان‌های موجود در این منطقه به ویژه مرجان‌های ضعیف‌تر و شکننده‌تر تمایل زیادی به تجمع در کنار سایر مرجان‌ها دارند. علت این است که وقتی در اثر امواج شدید مرجان‌ها می‌شکنند، در این وضعیت شانس بیشتری برای چسبیدن به صخره و ادامه حیات دارند. این فرآیند امکان حفظ بقا در برابر طوفان‌های شدید دریایی را برای مرجان‌ها فراهم می‌کند.


درک نحوه توزیع مرجان‌ها در یک صخره، کلید حفاظت از صخره‌های مرجانی است. در روی خشکی نیز از اطلاعات مشابهی که توسط تصویربرداری هوایی به دست می‌آید، برای حفظ جنگل‌ها استفاده می‌شود. اما در صخره‌های مرجانی که در عمق دریا قرار دارند، چنین اطلاعاتی اساسا موجود نیست.
محققان امیدوارند با استفاده از نقشه‌های سه‌بعدی صخره‌های مرجانی بتوانند اطلاعات موردنیاز برای محافظت از این موجودات را به دست آورند.


در سال‌های اخیر تحقیقات بسیاری در رابطه با تاثیر گرمایش زمین بر صخره‌های مرجانی و مرگ این موجودات انجام شده است. اما نحوه زندگی و رشد صخره‌های مرجانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.