سلام من به دنبال یک پت پامرین بودم چون پت پامرین خودم پارسال فوت کرد اگر شما هنوز میخواید پتتون رو واگذار کنید من شرایط نگهداری از پتتون رو دارم