یک پزشک حیوانات، ماری را که قلبش از بدنش بیرون زده بود با عمل جراحی نجات داد.


به گزارش خبرنگار
حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، یک مار قهوه ای در استرالیا در حالی پیدا شد که بر اثر جراحت قلب آن در حال تپیدن از بدنش بیرون زده بود.

این مار به بیمارستان
حیوانات انتقال داده شد و توسط یک متخصص به نام استیفن کوتر مورد عمل جراحی قرار گرفت.

استیفن پس از قرار دادن قلب این خزنده در جای خود، محل جراحت را بخیه زد تا مار بتواند پس از مدتی به زندگی طبیعی خود ادامه دهد. گفتنی است؛ دکتر استیفن از سال 1995 به کار خود مشغول شده و با عشق فراوان در زمینه نجات حیوانات فعالیت می کند.