تهران-ایرنا- نتایج یک مطالعه گسترده نشان می دهد که دی اکسید کربن ناشی از فعالیت های امروزی انسان در حال اسیدی کردن اقیانوس های بیشتری در جهان است و این موضوع تمام حیات دریایی را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی بی.بی.سی نیوز، این مطالعه هشت ساله که حاصل تحقیق بیش از 250 محقق است، نشان می دهد، نوزادان موجودات دریایی که مراحل اولیه حیات خود را سپری می کنند بطور خاص از اسیدی شدن اقیانوس ها آسیب خواهند دید.

این بدان معنی است که شمار بچه ماهی های موسوم به cod که به بزرگسالی می رسند به یک چهارم و یا حتی یک دوازدهم شمار امروز آنها کاهش می یابد.

این ارزیابی حاصل ارزیابی پروژه بیواسید BIOACID است که با هدایت محققان آلمانی انجام شده است.
خلاصه ای از نتایج اصلی این ارزیابی برای مذاکره کننده های آب و هوایی سازمان ملل در نشست سالانه آنها که نوامبر (آبان-آذر) امسال در بن برگزار می شود، ارائه خواهد شد.

نویسندگان این گزارش به نام 'اثرات بیولوژیکی اسیدی شدن اقیانوس' می گویند، ممکن است برخی موجودات بطور مستقیم از این تغییرات شیمیایی منفعت ببرند اما حتی این موجودات نیز بطور غیرمستقیم تحت تاثیر تغییراتی قرار می گیرند که در کل این چرخه غذایی رخ می دهد.

علاوه بر این ، این تحقیق نشان می دهد که تغییرات ناشی از اسیدی شدن اقیانوس ها توسط تغییر آب و هوا، آلودگی، توسعه ساحلی، ماهی گیری بیش از حد و کودهای کشاورزی بدتر می شود.

اسیدی شدن اقیانوس ها به این دلیل اتفاق می افتد که دی اکسید کربن ناشی از سوخت های فسیلی در آب دریا حل می شوند و این فرایند موجب تولید اسید کربنیک می شود که pH آب را کاهش می دهد.

از زمان آغاز انقلاب صنعتی، متوسط pH آب های سطحی اقیانوس های جهان از 8.2 به 8.1 کاهش یافته است که این موضوع نشان دهنده افزایش حدود 26 درصدی اسیدیته است.

پروفسور اولف ریسهل از مرکز تحقیقات اقیانوس GEOMAR Helmholtz در کیل واقع در آلمان که ریاست این مطالعه را بر عهده دارد، گفت: اسیدی شدن اقیانوس ها حیات دریایی را در تمامی گروه ها اما با درجات مختلف، تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: همچنین ما در این مطالعه متوجه شدیم موجوداتی که در مراحل اولیه حیات خود قرار دارند در قیاس با ارگانیسم های بزرگسال بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. به طوری که حتی اگر یک ارگانیسم بطور مستقیم تحت تاثیر اسیدی شدن آب اقیانوس ها قرار نگیرد اما بطور غیر مستقیم از طریق تغییرات در زیستگاه خود یا تغییرات در چرخه غذایی تحت تاثیر قرار گیرد.

و در نهایت این تغییرات بر بسیاری از خدماتی که اقیانوس ها به انسان ارائه می دهند، تاثیر خواهد گذاشت.