با سلام دوستان كسي اگر سگ شيتزو ، سگ هاي كوچك مينياتوري ، شيتزو تيرير دارد و به دليلي نميتواند نگه داري كند من با كمال ميل نگه داري خواهم كرد ، سابقه نگه داري سگ و گربه و ديگر حيوانات را دارم ، مدتي در دامپزشكي كار كرده ام ، فضاي خانه بسيار مناسب هم حيات و هم پاسيو داريم در صورت تمايل در خدمت هستم