یاسی سگ ۱۲ ماهه نژاد گلدن رتریور ، از دو ماهگی اوردیمش خونه تربیت شده، بسیار اجتماعی و بچه دوست و بطور کلی به عنوان سگ خانواده شناخته میشه این نژاد. با یک بچه ۵ ساله بزرگ شده . اگر کسی توانایی نگهداری ازش رو داره پیام بده ترجیحا خونه ویلایی داشته باشید چون تو اپارتمان اذیت میشه ، مگر اینکه حداقل روزی دو ساعت بیرون برده بشه تا بدو د.


Sent from my iPhone using پارسی پت mobile app