سلام خدمت دوستان و اساتيد محترم
ميخواستم بدونم اگه اسكيمر در خونه اخر سامپ و كنار واتر پمپ باشه مشكلي نداره يا حتما بايد توي خونه دوم باشه؟
از لحاظ كمبود اكسيژن براي كلني باكتري هاي موجود لاي خرده مرجان ها اين سوال رو پرسيدم