سلام
من در ورامین یک باغ 3000 متری دارم و در اون حدود 50 تا مرغ و اردک و غاز نگهداری می کنم و اگر کسی مرغ اردک یا غاز داره که نمی تونه از اونا نگهداری کنه می تونه اونارو به من واگذار کنه.
من این حیوانات رو به خوشحال ترین حالت نگهداری می کنم و همه روزه بهشون سر میزنم و غذاهاشون رو تنظیم می کنم.