سلام
همستر من انگشت کوچیک پاشو زخمی کرده و خون مرده شده اصلا هم آروم نمیگیره تا خوب بشه وقتی بیداره فعالیتش بالاس اسباب بازیاشم کمتر کردم تا خطر دوباره اسیب رسیدن کمتر بشه ، میخواستم ببینم خودش خوب میشه یا پماد خاصی باید بزنم ؟