طبق اخرین صحبتی که با آقای لارنس سون مدیریت فارم لاکی تو فیسبوک داستم و در مورد ادعای برخی افراد سودجو (که معرف حضورتون هستند) در رابطه با داشتن نمایندگی فارم لاکی و واردات ماهی از مزرعه پرورش دیسکس ایشون، ، اقای سون گفتند که تا بحال حتی یک قطعه ماهی هم به هیچ واردکنندهٔ ایرانی نفروختند!!!
ایشون هم برای روشنگری در رابطه ادعای فرد مذکور تشریف آوردند تو گروه فیسبوک ماهیان آکواریومی(فنون و. نگهداری) تا پاسخگوی ادعای ایشون باشند


Sent from my iPhone using Parsipet