سلام من طوطي ملنگو دارم تقريبا شش ماهشه.من يك ماهه خريدمش كه وحشي بود.يادش داده بودم از دست غذا ميگرفت .ولي خيلي ميترسه.الان دو روزه غار ميزنه
واز دست ديگه غذا نميگيره.چكارش كنم ؟لطفا راهنمايي كنيد

Sent from my iPhone using Parsipet