«پرنده نگری» یا Birding/ Bird Watching به فعالیتهای تفریحی مانند جستجو و نگاه کردن یا عکاسی از پرندگان وحشی اطلاق می شود. این فعالیت جذاب در سال های اخیر در ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است. رفتار تخصصی و عالمانه نخستین گروه هایی که به ترویج پرنده نگری در ایران پرداختند، باعث شده پرنده نگر های ایرانی رفتاری مسوولانه در قبال پرندگان و حیات وحش داشته باشند.

پرنده نگری تفریحی و فعالیتهای توریستی همراه با آن میتوانند اثرات منفی بر محیط زیست داشته باشد. اغلب این اثرات غیر عمدی بوده یا به دلیل عدم آگاهی اتفاق می افتند. میتوان با آگاهی بخشی، تبیین استاندارهای اخلاقی و آموزش عمومی نقش بزرگی در بهبود شرایط یا حذف این اثرات منفی ایفا کرد.هدف «راهنمای پرنده نگری اخلاقی و مسوولانه» افزایش آگاهی درباره اثرات منفی بالقوه پرنده نگری تفریحی بر روی پرندگان است.
برای دانلود «راهنمای پرنده نگری اخلاقی و مسوولانه» اینجا کلیک کنید.