اختصاصی «تابناک باتو»؛ در این مجموعه تصاویر، برخی از زیباترین و گران قیمت ترین کبوتران جهان را خواهید دید؛ که شاید کمتر کسی تاکنون گونه هایی از این تیره پرندگان بسیار زیبا را دیده باشد.

هم اکنون شما را به تماشای چندین نمونه از این دست کبوتران خارق العاده دعوت می کنیم.

کبوتر یاکوبن

Swallow Pigeon (پرستو کبوتر)

Saxon Field Pigeon (کبوتر فیلد ساکسون)

Danish Suabian Pigeon (کبوتر دانمارکی)

Trumpeter (کبوتر جارچیگ)

Jacobin Fancy pigeon (کبوتر یعقوبی تجملی)


Ice Pigeon (کبوتر یخی)


کبوتر زیبای پشت فری

کبوتر دم چتری نقره فام