بچه ها خوکچه هندی من 8 ماهشه .نر هست و جفت می خواد .به خاطر شرایط مالی نمی تونم جفت براش بگیرم.لطفا اگر کسی تمایل داره خوکچه هامون رو جفت کنیم فورا پیام بده .شناسنامه داره و تحت نظر دامپزشکه بنابر این سالمه و انگل و این حرفا و بیماری نداره.
برای اطلاعات بیشتر در مورد خوکچم ودیدن عکساش به این ادرس مراجعه کنید

http://www.parsipet.ir/showthread.php?t=35805