کمک کنید بچه همسترایه من پنومونی گرفتن بردمشون پیش ایمان معماریان تو سعادت اباد میدون کتاب گفت ببر رادیولوژی بردم نتیجش معلوم شد پنومونی بعد یه نیم سی سی کشید تو سرنگ گفت بریز تو سرنگ انسولین هر 24ساعت یه بار یه خط بزن بهشون یعنی یه میل ولی الان 2روزه هیچ تغییری نکردن تا الان من نزدیکه 350تومان خرجشون کردم نیم سی سی رو داد 40تومان کسی میدونه امپوله چیه زرده بوی گاو و گوسفندم میده و اینکه تاثیری داره یا دارویه دیگه باید بدم بهشون

Sent from my SM-A500H using Parsipet mobile app