حقایقی جالب درباره لاکپشت ها

حقایقی جالب درباره لاکپشت ها
1.لاک پشت ها بیش از 200میلیون سال در زمین هستند
. آنها قبل از پستانداران ،پرندگان ، تمساح ها ،مار ها وحتی قبل از مار مولکها به وجود آمده اند .
2.اولین لاک پشت ها دارای دندان بودند و آنها نمی توانستند سر خود را به داخل لاک جمع کنند
به غیر از این تفاوت لاک پشت های جدید بسیار مشابه به اجداد خود می باشند.
3.فقط چندین گونه از لاک پشت ها توانایی زندگی بیش از صد سال را دارند از جمله لاک پشت های آمریکایی .
4. مىشه ىکى از آىن موارد زندگى طولانى لاک پشتى بود که وقتى شناساىى شد حدود پنجاه سال داشت و اىن در حالى هست که براى صد و پنجاه و دو سال دىگر هم زندگى کرد .
5.لاک پشت ها در تمام قاره ها پهجز قطب جنوب زندگی می کنند .
6. تقریبا در هر اب هوای گرمی به لاک پشت اجازه تکمیل چرخه زایایی را به لاک پشت ها می دهد .
7. اکثر لاک پشت ها نمی توانند سرما را به خوبی تحمل کنند اما لاک پشتBlanding در حال شنا کردن در زیر دریاچه های یخ زده دیده شده .
8.شمال آمریکا دارای انواع زیادی از گونه های لاک پشت اما اروپا تنها دارای 5گونه از لاک پشت هاست .
9.بخش گنبدی بالای لاک لاک پشت را کراپاس وبخش زیرین را پلاسترون می نامند .
10.پوسته لاک پشت از به هم پیوستن 60 قطعه استخوان مخطلف ساخته شده است .
11.بخش استخوانی پوسته با صفحات scutes برای قدرت بیشتر وحفاظت از بدن پوشانده شده است .
12. اکثر گونه های لاک پشت دارای پنج انگشت در هر اندام . لاک پشت آمریکایی از استثنا ها است و دارای چهار انگشت پا ودر برخی موارد تنها سه انگشت است .
13.لاک پشت ها از بینایی , بویایی شنوایی لامسه بسیار خوبی برخوردار است وحتی پوسته اش دارای پایانه های عصبی است .
14. برخی از لاکپشت های ابزی می توانند اکسژن را از طریق پوست پشت گردن و مناطق کلواک جذب کنند واین کار به ان ها اجازه می دهد مدت زمان طولانی را در زیر آب بمانند و حتی آنها قادرند خواب زمستانی خود را در زیر اب به سر ببرند .
15. لاک پشت ها یکی از قدیمی ترین وابتدایی ترین گروه خزندگان هستند وعمر بیشتری نسبت به خزندگان دیگر دارد واین عمر خود را مدیون پوسته منحصر به فرد خود هستند .
16. لاک پشت هاى خشکى لاک هاى گرد ترى دارن تا بتوانند بهتر از خود دفاع کنند و لاک پشت هاى آبی صدف هاى صافترى دارند. ولى در اىن مورداستثنا هم هست مانند لاک پشت هاى شرق آفریقا .
مترجم :RASOUL051