در جواب باید بگم نه. وآره. منظورم اینکه بعضی وقتا اینقدر باهاشون ورمیریم که انگار دوسشون داریم اما باید حد اکثر. 2ساعت باهاشون بازی کنیم. وبعضی وقتا اینقدر از گلاب به رو تون دشویی شون ناراحت میشیم که انگار می خوایم بکشیمشون. تمامی خزندگان ازقسمتی از مغز به نام هیپو طالاموس برخوردار هستند که برایی درک وفهم احساسات است. پس بیا اید باهاشون مهربون باشیم تا اونا از ما نترسن ویه جورایی باهامون دوست بشن بعضی از ماها اونا رو فراموش کردیم بیاید امروز رو یعنی 2/4را روز لاک پشت های خانگی بنامیم. و امروز آن ها را آزاد بگزاریم تا هر کاری می خوان بکنن