آیا میتوانم به خزنده ام قلاده بسته و او را برای گردش ببرم؟


برخی از خزندگان را میتوان برای چنین کاری آموزش داد. من مواردی از تربیت شدن ایگوانا و مانیتور صحرایی (Savannah Monitors) را در این خصوص شنیده ام. شما میتوانید از قلاده مخصوص گربه یا خرگوش برای این کار استفاده کنید.

لاک لاک پشت ها هرگز نباید برای قلاده زدن سوراخ شود! لاک پشت ها نه تنها مفهوم قلاده را درک نمیکنند بلکه سوراخ ایجاد شده میتواند حتی منجر به عفونت شود. همچنین لاک یک استخوان زنده در بدن لاک پشت است و سوراخ کردن آن به هیچ وجه برای لاک پشت ها خوشایند نیست.