خزنده من بسیار چموش است و به سرعت رم میکند. چگونه میتوانم او را رام کنم؟

با صبر و حوصله زیاد.

زمانی که خزنده شما مواردی نظیر راه رفتن شما در کنار محفظه، تعویض کردن ظرف آب، غذا، تمیز کردن محفظه و ... را تحمل کند میتوانید وارد مرحله ای شوید که به آرامی و با احترام او را بلند کنید. اگر به اندازه کافی به حیوان خانگی تان توجه کنید، متوجه خواهید شد که چه زمان هایی آرام و چه زمانی ناراحت است.

به آرامی شروع به کار و تمرین با خزنده خود کنید، چون مسلما نمیخواهید که از ابتدای تمرین، با او درگیر شوید! این کار را به این شکل شروع کنید که هر بار فقط چند دقیقه کوتاه او را بردارید و این کار را فقط چند بار در روز انجام دهید. در این مقطع فقط خزنده را از جای خود بردارید و سعی در نگاه داشتن و یا محکم گرفتن او نکنید. زمانی که خزنده سعی در فرار در هنگام برداشته شدن نکرد، میتوانید به تدریج و به آرامی او را از محفظه خارج کنید. ممکن است در این زمان، خزنده شما سعی در فرار از دستان شما کند، در مقابل شما باید سعی در به آرامی نگه داشتن حیوان و آرام کردن او داشته باشید، برای مدت چند ثانیه او را نگه داشته و سپس به جایگاه محل زندگی اش بازگردانید. این عمل به خزنده شما نشان خواهد داد که خارج شدن او توسط شما از محل زندگی اش، به هیچ عنوان به معنی خطر و احتمال خورده شدن نیست