لاک پشت ها چقدر باهوش هستند؟

آنها بسیار باهوش تر از مارها هستند. لاک پشت ها میتوانند بسیاری از موارد کوچک و روزمره را در صورتی که زمان کافی برای آموزش آنها صرف شود و از خوراکی به عنوان جایزه استفاده شود یاد بگیرند.

لاک پشت ها معمولا به مواردی عادت میکنند و تمایلی به تغییر این عادات خود ندارند. اگر محیط زندگی آنها شکل ثابتی داشته باشد میتوانند به سادگی محل مخصوص غذا و قسمت های گرم و خنک را بشناسند. آنها میتوانند ظرف غذا، محل مخصوص دفع (در صورتی که از یک دستمال برای این قسمت استفاده کنید) و منبع خوراکی های خوشمزه را پیدا کنند. درنهایت آنها میتوانند در اتاق و یا در محوطه حیاط منزل به دنبال شما بدوند تا شما سر آنها را بخارانید یا به آنها خوراکی بدهید.

یکی از دوستان من لاک پشتی داشت که صاحبش به او یاد داده بود هر زمان که گرسنه شد از یخچال بالا برود و هر زمان که نیاز به حمام کردن داشت به حمام رفته و وارد وان حمام شود.

لاک پشت های آبی من میدانند که غذای آنها از آشپزخانه می آید و هر زمان که گرسنه میشوند به سمت قسمتی از محفظه که نزدیک به آشپزخانه است شنا میکنند. من معتقدم که برخی از لاک پشت ها مفهوم بازی و تفریح را درک میکنند و به شکل واضحی به این کار تمایل نشان میدهند. (تا به حال هرگز با لاک پشت گوش قرمز خود شنا کرده اید؟) یکی از لاک پشت های من به اسم «هنری» شلنگ آب دادن به گیاهان را پیدا کرده بود و حتی زمانی که آبی از آن در حال خروج نبود باز هم برای خوردن آب به سراغ آن میرفت.