ایرنا- زاهدان- اثر ملی و طبیعی گل فشان پیرگل با خواص درمانی مناسب یکی از آثار دیدنی و جذاب خاش است که در 80 کیلومتری جنوب شهرستان و در 150 کیلومتری زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان قرار دارد. گل فشان ها پدیده ای هستند که با جزر و مد دریا از دل زمین گل به بیرون پرتاب می کنند.منبع:ایرنا