خبرگزاری مهر: منطقه طبیعی حفاظت شده وادی الهیتان یا روستای نهنگ ها در جنوب غرب قاهره مملو از فسیل ها و استخوان هایی است که قدمت برخی از آنها به 40 میلیون سال قبل برمی گردد.