اخر دنبال درامدی با کمی تحقیق و خلاقیت می توانی از این کار درامد به دست بیاوری من با یک اکواریوم 60 در 30 در40 توانسته ام ماهی 20 تومان فقط سود به دست اورم حالا خودت حساب کن ببین می ارزد یا نه فقط این کار را بکنی در ابعاد بیشتر بعد نیست سود ماهانه با هفتهای 2 ساعت کار می ارزد