برای نجات از انقراض؛


ژنوم کرگدن سیاه توالی سازی می شود


دانشمندان تلاش بزرگی برای توالی سازی ژنوم یکی از گونه های جانوری را آغاز کرده اند که فاصله ای تا انقراض نسل کامل ندارد. این خبری خوشحال کننده برای حیات وحش زمین است.به گزارش خبرگزاری مهر، کرگدن سیاه در زمره جانوران رده بالای فهرست گونه های در حال نابودی کامل قرار دارد و از مدتها پیش دانشمندان در تلاش بوده اند تا ژنوم این حیوان غول پیکر را توالی سازی کنند.


اکنون تیمی از دانشمندان دانشگاه واشنگتن ضمن جمع آوری بودجه قابل توجه ۱۷ هزار ی در نظر دارند تا پروژه توالی سازی ژنوم یکی از معدود کرگدنهای سیاه باقیمانده بر روی زمین یعنی Ntombi را به زودی آغاز کنند.


تنها ۵۰۵۵ کرگدن سیاه بر روی زمین باقیمانده است و حالا این پروژه می تواند تلاشی امیدوارکننده برای نجات این حیوان از انقراض نسل باشد.

در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای کنترل دقیق جمعیت این حیوان آن هم با استفاده از فناوری های نوظهوری نظیر پهپادها صورت گرفته است اما توالی سازی ژنوم این جانور مؤثرترین اقدام برای نجات آن از انقراض نسل به شمار می آید.

دانشمندان با استفاده از داده هایی که از بررسی ژنوم این حیوان به دست می آورند پی به موارد مهمی نظیر عوامل بیماری زای تأثیرگذار بر زندگی این جانور خواهند برد.

نکته جالب توجه درخصوص بودجه فراهم شده برای این پروژه، سرازیر شدن مبالغ هنگفت پول بوده به طوریکه این میزان، سه برابر رقم مورد نظر است.

منبع:خبر گزاری مهر