سلام ببخشید من تازه به اینجا اومدم .هنوز همستر ندارم ولی میخوام اول اطلاعات جمع کنم بعد بخرمش تا توش نمونم حالا هم یه سوالی داشتن:
1-ا کجا فهمیم سرمون می واد دستشویی کنه؟