سلام این نمایشگاه در سال ۲۰۱۵ در بانکوک تایلند برگذار شده
نمایشگاه فلاور