نقل قول نوشته اصلی توسط سید مرتضی بری اسکویی نمایش پست ها
اگر می خواهی هم تنوع رنگ می خواهی انواع شریمپ ها هم هستند و می توان با انواع گیاهان نگه داشت و هم می توانی در صورت تکثیر به راحتی بفروشی یعنی ارزش نگهداری و قیمت و بازده بالا هم دارد من خودم بعد از 3 سال هر 5 تا اکواریوم ها رو شریمپ ریختم یکی از اکواریوم ها 2 در 50 در 80 ارتفاع دارد و 4 تا دیگر 80 در 30 در 40 ارتفاع هستند و از این ها ماهانه 900 هزار تومان سود خالص می کنم

دوست عزیز این شریمپ ها ارزش غذایی دارن یا فقط بدرد آکواریوم می خورن
شما خودت چطوری از اینها سود می کنی؟ به آکواریوم دارا میفروشی یا به پروتئینی ها؟