بلبل آرام

مناطق : برونئی . اندونزی . مالزی . برمه . سنگاپور . تایلند

زیستگاه : جنگل و دشتهای مرطوب نیمه استوایی یا گرمسیری

تغذیه : میوه . حشرات . لاروها . دانه​منبع پارسی پت