بلبل شکم گوگردی

مناطق : فیلیپین . اندونزی

زیستگاه : جنگل و دشتهای مرطوب نیمه استوائی یا گرمسیری

تغذیه : میوه . حشرات . لاروها و دانه


​منبع پارسی پت