بلبل کینا بالو

مناطق : برونئی . کامبوج . اندونزی . مالزی . برمه . تایلند . ویتنام

زیستگاه : جنگلهای پهن برگ همیشه سبز . جنگلهای بارانی

تغذیه : حشرات . میوه . لاروها . دانه ها​منبع پارسی پت