بلبل بادی کرم رنگ

در مناطق : برونئی _ اندونزی _ مالزی . سنگاپور . تایلند

زیستگاه : جنگلهای و دشتهای مرطوب نیمه استوایی یا گرمسیری

تغذیه : میوها . حشرات . لاروها​ منبع پارسی پت