سلام
بلبل دمگاه سرخ حدودا 20 سانت هست . سر برنگ مشکی بدنی برنگ قهوه ای انتهای دم سفید و پس پرنده سفید و قرمز میباشد
تغذیه . ملخ حشرات لاروها دونه ها و همچنین از بعضی میوه ها
در مناطق جنوبی کشور ایران افغانستان پاکستان هند ....
در طبعیتی باغهای پراکنده کوهای سنگی پراکنده هوای خشک مرطوب زندگی میکنه
بصورت گروهی مهاجرت میکنه و پرندهی پرسروصدا است . در فصل بهار ماده اقدام به 3 _5 تخم میگذاره


منبع اختصاصی پارسی پت