سلام من یک طرقه یک هفته ای دارم چند سی سی در روز بهش سویا خیس خورده بدم